Monille on aikanaan ohjeistettu, että papa-näyte pitäisi ottaa säännöllisesti seulontanäytteiden välilläkin. Papa-muutoksista ja niitä aiheuttavista viruksista on kuitenkin kertynyt viime vuosina runsaasti uutta tutkimustietoa, joka ei tue ylimääräisten näytteiden ottamista.

Papa kannattaa ottaa aina, jos kuukautisten välillä esiintyy toistuvasti verisiä vuotoja, mikäli yhdyntöihin tai muuhun penetroivaan seksiin liittyy toistuvasti veristä vuotoa, mikäli valkovuoto on pitkäaikaisesti selvästi normaalista poikkeavaa tai mikäli sukuelimissä on haavauma tai jokin muu muutos, joka ei parane nopeasti. Papa-näyte otetaan usein myös, kun vaihdevuosi-iän ylittäneellä esiintyy emätinverenvuotoa. Tällainen verenvuoto on aina aihe kiireelliselle gynekologin tutkimukselle. Mikäli oireita ei esiinny, riittää papa-näytteen otto joukkoseulontojen yhteydessä. Jos seulonta on kuitenkin jostain syystä jäänyt väliin, on syytä hakeutua ylimääräisen näytteen ottoon.

Suomessa joukkoseulonta tarjotaan viiden vuoden välein kaikille 30−60-vuotiaille väestörekisteriin naiseksi merkatuille henkilöille. Joissakin kunnissa seulonta aloitetaan jo 25-vuoden iässä ja joissakin seulonta jatkuu 65 vuoden ikään saakka. Tällä järjestelmällisellä seulonnalla ehkäistään yli 80 % kohdunkaulansyövistä. Ehkäisevä vaikutus perustuu siihen, että seulonnalla kohdunkaulan solumuutokset todetaan jo muutosten ollessa esiastevaiheessa. Varhaisen esiasteen muuttuminen syöväksi vie vuosia, minkä vuoksi viiden vuoden seulontaväli riittää siihen, että muutokset löydetään ajoissa, eivätkä ne ehdi kehittyä syöväksi.

Kohdunkaulan syöpä on lähes aina papilloomaviruksen eli HPV:n (human papilloma virus) aiheuttama. Tämän vuoksi joukkoseulonnoissa ollaan siirtymässä HPV:n testaamiseen papa-testaamisen sijaan. Papilloomaviruksia tunnetaan pari sataa erilaista tyyppiä; osa näistä aiheuttaa sukuelinten muutoksia. Osa viruksista aiheuttaa kondyloomia, jotka ovat hyvänlaatuisia muutoksia. Nämä virukset eivät ole samoja, jotka aiheuttavat kohdunkaulan syöpää ja syövän esiastemuutoksia. Kohdunkaulan syöpää aiheuttavista papilloomaviruksista käytetään nimitystä korkean riskin HPV (high-risk HPV, hr-HPV).

HPV-infektio ei ole sama asia kuin esiastemuutos. Syövän esiasteiden kehittyminen edellyttää korkean riskin HPV:n aiheuttaman infektion pitkittymistä. HPV:n aiheuttamat infektiot ja lievät solumuutokset paranevat usein itsestään. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä todennäköisempää on, että muutokset paranevat ilman hoitoa. Tämän vuoksi oireettomien nuorten aikuisten testaaminen on turhaa. Kunnissa, joissa seulonta alkaa vasta 30 vuoden iässä, voi näyte olla paikallaan ottaa kertaalleen tätä ennen. Ei kuitenkaan ennen 25 vuoden ikää. Syövän esiasteiden ja syövän kehittymisen riskitekijöitä ovat muun muassa tupakointi, muut gynekologiset infektiot (erityisesti klamydia), yhdyntöjen aloittaminen nuorella iällä, seksikumppaneiden runsas lukumäärä, seksikumppaneiden seksikumppaneiden runsas lukumäärä ja heikentynyt immuunivaste esimerkiksi syöpähoitoihin tai HIV-infektioon liittyen. Syövän esiaste voi kuitenkin löytyä keneltä tahansa. Kohdunkaulansyöpä on tyypillisesti hedelmällisessä iässä olevien sairaus, mutta seulontaa kannattaisi jatkaa 65 vuoden ikään saakka. Henkilöiden, jotka asuvat kunnissa, joissa seulonta päättyy 60 vuoden iässä, kannattaisi siis käydä näytteenotossa vielä kertaalleen 65-vuotiaana. Tuolloin papa-näytteen oton sijaan, olisi hyvä ottaa korkean riskin HPV-näyte (kuten monissa kunnissa tehdään seulonnassakin). Mikäli korkean riskin HPV:tä ei löydy, on epätodennäköistä, että kohdunkaulansyöpää ehtii enää elämän aikana kehittymään. Poikkeuksena tästä ovat henkilöt, joilta on nuorempana hoidettu kohdunkaulansyövän esiastemuutos. Heidän on syytä käydä näytteenotossa seulontaiän jälkeenkin viiden vuoden välein.

Joukkoseulontaan osallistuminen on tärkeää. Kyseessä on suomalainen etuoikeus, joka voidaan pahimmassa tapauksessa viedä meiltä pois, jos useat otattavat seulontaan osallistumisen sijaan papa-näytteet yksityisgynekologilla tai jättävät kokonaan osallistumatta. Seulontaan osallistuminen on kaikille ilmaista ja seulontanäytteitä ottavat hoitajat ovat tehtävään koulutettuja ja varmasti osaavat hommansa. Osallistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja kunnat lähettävätkin kaikille seulontaiässä oleville näytteenottoajan kirjeitse kotiin. Ainakin Turussa itselleen sopimattoman ajan voi vaihtaa helposti internetissä. Vaikka HPV-rokote estää tehokkaasti kohdunkaulansyöpää ja esiastemuutoksia, on myös rokotteen saaneiden syytä osallistua joukkoseulontaan. Papa-näyte otetaan rapsuttamalla limakalvon pinnalta soluja näytteeksi. Se sisältää kolme erillistä näytettä: yksi emättimestä, yksi kohdunkaulan pinnalta ja yksi kohdunkaulakanavasta. Koska papa-näytteessä voidaan havaita myös emätinsyöpä, suositellaan papa-seulontaan osallistumista myös henkilöille, joilta on kohtu poistettu.

Viiden vuoden välein papa-seulontaan osallistuminen siis riittää, mikäli mitään poikkeavia oireita ei ole. Mikäli papa-näytteessä todetaan muutoksia, määräytyy jatkoseuranta ja mahdollinen hoito muutosten laadun mukaan. Ylimääräinen papa-näytteenotto on aiheellinen myös poikkeavien oireiden yhteydessä, eikä silloin ole syytä viivytellä. Voit lukea lisää HPV:sta ja papa-näytteestä terveydenhuollon ammattilaisten ylläpitämän virtuaalisairaalan Terveyskylän sivuilta.