Otsikosta huolimatta tässä kirjoituksessa käsiteltävät asiat voivat koskettaa muitakin peniksen omaavia henkilöitä kuin miehiä, mikä on itse tekstissä huomioitu.

Seksuaalisuuteen liittyvät haasteet ovat tavallisia. Tunnetuimpia peniksen omaavien henkilöiden seksuaalihäiriöitä ovat erektiohäiriöt ja ennenaikainen siemensyöksy. Siemensyöksy voi olla myös kivulias tai viivästynyt. Lisäksi voi olla esimerkiksi haluttomuutta tai seksuaalisen mielenkiinnon puutetta.

Erektiohäiriöt

Erektiohäiriöt ovat yleisiä ja lisääntyvät ikääntyessä. Erektiohäiriössä penis ei jäykisty lainkaan tai jäykistyy puutteellisesti. Erektio voi jäädä saavuttamatta täysin tai se voi mennä ohi kesken seksin harrastamisen. Ajoittaisia erektiohäiriöitä esiintyy lähes kaikilla. Ajoittaisten häiriöiden syynä voivat olla esimerkiksi suorituspaineet, stressi, väsymys, raskaat elämäntapahtumat tai suhteeseen liittyvät ongelmat.

Toistuva erektiohäiriö ei kuitenkaan useimmiten johdu psykologisista syistä. Taustalta voi löytyä erilaisia sairauksia tai lääkkeen sivuvaikutus. Myös tupakointi on yleinen erektiohäiriön aiheuttaja. Erektiohäiriön syy on selvitettävä aina ennen hoidon aloitusta. Yleisin syy on peniksen verenkierron häiriö, ja erektiohäiriö voikin olla verenkiertoon vaikuttavan tilan tai sairauden ensimmäinen oire. Taustalla voi olla muun muassa verisuonten kovettuminen (ateroskleroosi), verenpainetauti, diabetes tai korkea kolesteroli. Erektiohäiriö voi johtua myös neurologisesta eli hermoperäisestä syystä. Peniksen hermotukseen voivat vaikuttaa muun muassa diabetes, MS-tauti, Parkinsonin tauti ja erilaiset aivojen sairaudet. Peniksen hermotus voi vaurioitua myös esimerkiksi eturauhasleikkauksen yhteydessä. Muista sairauksista erektiohäiriöitä liittyy esimerkiksi kilpirauhasen ja eturauhasen sairauksiin. Myös testosteronin puute voi aiheuttaa erektiohäiriöitä. On kuitenkin huomattava, että testosteronin puutteeseen liittyy yleensä myös muita oireita, kuten lihasheikkoutta ja lihasmassan vähenemistä, seksuaalisen kiinnostuksen puutetta, alakuloa ja väsymystä.

Erektiohäiriöitä esiintyy myös erilaisten lääkkeiden haittavaikutuksena. Erektiohäiriöitä aiheuttavia lääkkeitä ovat esimerkiksi jotkin verenpainelääkkeet sekä mielialalääkkeet. Verenpainelääkkeistä ongelmallisimpia ovat nesteenpoistolääkkeet ja beetasalpaajat. Mielialalääkkeistä tavallisimmin ongelmia aiheuttavat selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet), joita käytetään esimerkiksi masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa.

Elintavoilla on suuri merkitys erektiolle. Tupakointi, lihavuus, runsas alkoholin käyttö ja liikkumattomuus lisäävät erektiohäiriön riskiä.1 Tupakointi heikentää peniksen verenkiertoa ja lisää erektiohäiriön riskin kaksinkertaiseksi tupakoimattomiin verrattuna.2,3 Vaikutukset verisuonten seinämiin ovat osittain pysyviä, joten tupakointi kannattaisi lopettaa jo ennen kuin ongelmia ilmenee. Verenkierto voi kuitenkin palautua riittäväksi siinäkin tapauksessa, että tupakointi lopetetaan vasta erektiohäiriön ilmaannuttua. Reilu ylipaino voi aiheuttaa hormonaalisia muutoksia, jotka nostavat erektiohäiriön riskiä. Lisäksi ylipainoon liittyy lisääntynyt verisuonisairauden tai diabeteksen todennäköisyys. Liikunta vaikuttaa erektioon myönteisesti ja aktiivisesti liikkuvilla onkin huomattavasti vähemmän erektiohäiriöitä kuin liikkumattomilla. Liikunta voi parantaa erektiota vielä erektiohäiriön kehityttyä.

Riippumatta erektiohäiriön aiheuttajasta, ongelmaa ovat käytännössä aina osaltaan pahentamassa psykologiset tekijät, sillä erektiohäiriöön liittyy usein suorituspaineita ja epäonnistumisen pelkoa. Tämä lisää epäonnistumisen riskiä.

Erektiohäiriön hoitoon on olemassa tehokkaita lääkkeitä. Suun kautta otettavissa lääkkeissä on valittavana lyhytvaikutteisia suunnittelua vaativia valmisteita sekä pitkävaikutteinen tadalafiili (kauppanimi Cialis), jota voidaan käyttää säännöllisesti päivittäin. Lisäksi voidaan käyttää alprostadiilivoidetta (kauppanimi Vitaros), joka annostellaan pursottamalla terskan päälle. Voide vaikuttaa 5−30 minuutissa. Voidehoito voidaan myös yhdistää suun kautta otettavaan lääkitykseen. Lääkkeettömänä hoitona voidaan käyttää penisrengasta. Tämä sopii käytettäväksi tapauksissa, joissa penis jäykistyy alkuun riittävästi, mutta erektio loppuu kesken. Joissakin tapauksissa edellä mainitut hoitokeinot eivät tehoa tai sovi käytettäviksi. Tällöin voidaan turvautua virtsaputken sisään annosteltavaan tai peniksen tyveen pistettävään lääkkeeseen. Mikäli näistäkään hoitokeinoista ei ole apua, on peniksen sisään mahdollista asettaa kirurgisesti implantit, joiden avulla penis saadaan jäykistymään mekaanisesti. On syytä huomata että, mikäli erektiohäiriön taustalla on verenkierron häiriö, jatkaa verenkierto heikkenemistään, ellei sen taustalla oleviin tekijöihin puututa. Ei siis pidä unohtaa terveellisiä elintapoja ja mahdollisen perussairauden hoitoa.

Ennenaikainen siemensyöksy

Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsiin jopa yli viidennes peniksen omaavista henkilöistä.4 Ongelman esiintyminen ei liity ikään, vaan sitä esiintyy kaikenikäisillä yhtä paljon. Osalla siemensyöksy on nopea ensimmäisistä seksuaalisista kokemuksista alkaen, osalle ongelma kehittyy myöhemmin. Ajoittainen nopea siemensyöksy on normaali ilmiö. Häiriöstä on kyse silloin, kun siemensyöksy tapahtuu aina, tai useimmiten, parissa minuutissa ja tilanteeseen liittyy siemensyöksyn hallinnan puute sekä negatiivisia tunteita kuten ahdistusta, surua ja turhautumista. Häiriö johtaa usein myös seksin välttelyyn. Usein luullaan, että kyseessä on psyykkinen ongelma, mutta nykykäsityksen mukaan häiriö on ruumiillinen.

Ennenaikaisen siemensyöksyn hoitona käytetään SSRI-lääkkeitä eli edellä mainittuja mielialalääkkeitä, sillä niiden tyypillinen sivuvaikutus on orgasmin saannin vaikeus. Perinteisten SSRI-lääkkeiden vaihtoehtona voidaan käyttää myös nimenomaan ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon kehitettyä lyhytvaikutteista SSRI-lääkettä dapoksetiinia (kauppanimi Priligy). Dapoksetiini otetaan 1−3 tuntia ennen seksin harrastamista eli lääkkeen käyttö vaatii jonkin verran suunnittelua. Myös puudutusaineita voidaan käyttää, mutta nämä voivat valitettavasti vähentää seksuaalista nautintoa.

Osa hyötyy niin sanotusta käyttäytymisterapiasta. Ennenaikaista siemensyöksyä voidaan pyrkiä viivästämään start-stop -tekniikalla sekä puristustekniikalla. Start-stop -tekniikassa stimulaatio keskeytetään ja pidetään pieni tauko, jonka jälkeen stimulaatiota jatketaan. Myös puristustekniikassa stimulaatio keskeytetään, mutta tämän lisäksi penistä puristetaan kahdella sormella terskan tyvestä. Keskeytys on hyvä pyrkiä tekemään useamman kerran ennen kuin siemensyöksyn annetaan tapahtua. Käyttäytymisterapia vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Harjoitukset voi olla järkevää aloittaa itsetyydytyksenä. Parin kanssa harjoiteltaessa stimulaatio on hyvä pitää alkuun melko vähäisenä.

Haluttomuus

Haluttomuuden ja seksuaalisen mielenkiinnon puutteen taustalla voi olla hyvin paljon erilaisia syitä. Sukupuolesta riippumatta halua vähentävät esimerkiksi jatkuva kiire, stressi, väsymys, raskaat elämäntapahtumat, liiallinen fyysinen tai henkinen kuormitus, parisuhteen ongelmat, ristiriidat, läheisyyden puute, käsittelemättömät negatiiviset tunteet, masennus ja ahdistus. Mielenkiinto seksiin voi vähentyä myös, jos seksi toistaa aina samaa kaavaa tai on epätyydyttävää. Myös toisen muuttuneella ulkomuodolla voi olla merkitystä. Joskus seksuaalisen haluttomuuden taustalta löytyy hormonituotannon häiriö, yleisimmin testosteronin puute tai kohonnut prolaktiinitaso. Myös seksuaalitoimintojen häiriöt ovat omiaan aiheuttamaan seksuaalisen kiinnostuksen puutetta. Haluttomuutta liittyy lisäksi erilaisiin sairauksiin ja lääkityksiin. Lääkityksistä tavallisin haluttomuuden aiheuttaja ovat mielialalääkkeet. Toki mielialahäiriön ja häiriön hoitoon käytetyn lääkkeen vaikutuksia voi olla hankalaa erottaa toisistaan.

Haluttomuuden hoito riippuu haluttomuuden syystä. Mikäli ei ole viitteitä siitä, että kyseessä olisi sairauden oire, eikä käytössä ole mahdollisesti haluttomuutta aiheuttavia lääkityksiä, liittyy haluttomuus todennäköisesti elämänolosuhteisiin, menneisyyden kokemuksiin tai suhteeseen. Mikäli elämä on hyvin kiireistä, on sitä syytä pyrkiä rauhoittamaan. Jotta halu omaa kumppania kohtaan heräisi, on kahdenkeskinen aika tärkeää. Toisaalta aikaa olisi oltava myös itselle, ja seksuaalisille ajatuksille.

Apua kannattaa hakea

Parisuhteessa (tai monisuhteessa) elävillä seksuaalihäiriöt vaikuttavat useimmiten myös suhteen toiseen osapuoleen (tai muihin osapuoliin) sekä suhteen yleiseen hyvinvointiin. Toiminnalliset häiriöt voivat vähentää molempien osapuolten kiinnostusta seksiin, laskea molempien itsetuntoa sekä johtaa seksin ja muunkin läheisyyden välttelyyn. Tästä voi seurata noidankehä, jossa suhteen ongelmat edelleen pahentavat seksuaalihäiriötä. Koska seksuaalihäiriöt voivat aiheuttaa paljonkin kärsimystä, kannattaa niihin hakea apua. Joskus taustalta löytyy hoitamaton sairaus. Useimpiin ongelmiin on olemassa tehokkaita hoitokeinoja.

Lisää aiheesta voit lukea esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten ylläpitämän Terveyskylän sivuilta:

Erektiohäiriöt

Ennenaikainen siemensyöksy

Eturauhassairaudet

Lähteet:

  1. Esposito K, Maiorino M, Bellastella G. Lifestyle modifications and erectile dysfunction: what can be expected? Asian J Androl. 2015;17(1):5.
  2. Kovac JR, Labbate C, Ramasamy R, Tang D, Lipshultz LI. Effects of cigarette smoking on erectile dysfunction. Andrologia. 2015;47(10):1087-1092.
  3. Cao S, Yin X, Wang Y, Zhou H, Song F, Lu Z. Smoking and Risk of Erectile Dysfunction: Systematic Review of Observational Studies with Meta-Analysis. Baradaran HR, ed. PLoS One. 2013;8(4):e60443.
  4. Serefoglu EC, Saitz TR. New insights on premature ejaculation: a review of definition, classification, prevalence and treatment. Asian J Androl. 2012;14(6):822-829.