Lääkärinä kohtaan usein ihmisiä, jotka kokevat voivansa luottaa siihen, että luontaistuotemyyjä haluaa heidän parastaan, ja että heidän väitteisiinsä tuotteiden tehosta voi luottaa. Samanlaisia kokemuksia vaikuttaa olevan sosiaalisen median mukaan yleisestikin. Lääkäreiden puolestaan uskotaan saavan henkilökohtaista hyötyä lääkereseptien kirjoittamisesta.

Luontaistuotemyyjän tehtävä on saada myymiään tuotteita myydyksi. Myyjällä ei tarvitse olla ammatillista osaamista minkään muun kuin myymisen suhteen. Jos kyseessä on itse kauppias, on hänen koko elantonsa hyvin todennäköisesti kiinni tuotteiden myynnistä. Palkattu myyjä taas voi olla nopeasti entinen myyjä, jos tulosta ei tule. Myyjän tehtävänä on saada ihminen ostamaan. Tähän päästäkseen hän saattaa liioitella tuotteen hyviä ominaisuuksia. Toki moni myyjä varmasti myös itse uskoo tuotteidensa vaikuttavuuteen.

Terveysasioissa ihmiset kaipaavat tukea, kuuntelua ja ymmärrystä. Lääkäreiden vastaanottoajat ovat usein lyhyet ja lääkäreiden kanssa kommunikaatio saattaakin jäädä pinnallisen tuntuiseksi. Lääkärillä käyntiin liittyy myös jännitystä, mikä voi vaikeuttaa omien ajatusten esiin tuomista. Saattaa tulla olo, ettei tullut kuulluksi tai vakavasti otetuksi. Myyjällä sitä vastoin on aikaa. Ja hyvä myyjä on sisäistänyt, että asiakkaiden kanssa kannattaa keskustella. Näin saa asiakkaan luottamuksen puolelleen.

Myönteinen asenne ja hyvä mieli ovat oleellisia terveyden ja sairauksien paranemisen kannalta. Sinänsä luontaistuotemyyjän kanssa keskustelu voi olla hyvinkin tervehdyttävää.

Hyvin harvat lääkärit omaavat merkittäviä sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen. Harvalla on esimerkiksi lääkeyhtiöiden osakkeita. Lääkefirmat eivät myöskään maksa lääkäreille provikkaa lääkkeiden määräämisestä. Lääkärin palkka/palkkio on tismalleen sama riippumatta siitä, kirjoittaako lääkäri potilaalleen reseptin vaiko eikö. Lääkärikeskuksissa asioidessa veloitettavat reseptipalkkiot menevät lääkäriasemille sähköisten reseptijärjestelmien ylläpitoon, eivät reseptin kirjoittaneelle lääkärille.

En yritä sanoa, että luontaistuotemyyjien tavoitteena olisi ihmisten huiputtaminen, tai etteikö kyseisissä liikkeissä saisi tai kannattaisi asioida. Tarkoitus ei ole myöskään ottaa kantaa luontaistuotteiden käyttöön tai mahdollisiin vaikutuksiin. Tarkoituksenani on nostaa esiin se tosiasia, että luontaistuotteita myyvät tahot hyötyvät tuotteiden myynnistä huomattavasti enemmän kuin lääkärit lääkkeiden myynnistä.

Luontaistuotemyyjien uskottavuus ja heidän nauttimansa luottamus perustuvat ensi kädessä hyvään kommunikaatioon ja ihmisten tarpeeseen saada uskoutua ja kokea tulleensa kuulluksi. Kommunikaatiossa lääkäreillä on puolestaan epäilemättä parantamisen varaa. Tähän liittyen en malta olla mainitsematta, että kommunikaatio on aina molemminpuolista. Potilaskin voi edesauttaa hyvää kommunikaatiota tulemalla lääkärin vastaanotolle positiivisin ja avoimin mielin. Tällöin myönteistä vuorovaikutusta on helpompi lähteä rakentamaan. Potilas saa asiansa sanotuksi ja lääkärin on luontevampaa pysähtyä kuuntelemaan, tarjota tukea ja lähteä mukaan kahdenkeskiseen keskusteluun.