Hur länge pågår klimakteriesymtomen?

Hur länge pågår klimakteriesymtomen?

Klimakteriesymtomen är mycket individuella. En minoritet har inga symtom alls, nästan 80 procent har någon typ av symtom och 20–30 procent har besvärliga symtom. Också de upplevda symtomen varierar. De mest typiska klimakteriesymtomen är värmevallningar, nattliga...
Hur går hormonbehandling till?

Hur går hormonbehandling till?

Flera olika preparat kan användas i hormonersättningsbehandling av klimakteriesymtom. Det finns tabletter och plåster samt geler och sprejer som sugs upp genom huden. Valet av alternativ beror på användarens preferenser men också på individuella riskfaktorer och på om...
Fördelar och risker med hormonbehandling i klimakteriet

Fördelar och risker med hormonbehandling i klimakteriet

Omkring 80 procent har klimakteriesymtom av varierande grad, och hos 10–30 procent påverkar de livskvaliteten. För dem vars livskvalitet blir lidande är det värt att överväga hormonersättningsbehandling, såvida det inte finns några hinder för den. Med...
Lönar sig behandling av klimakteriet?

Lönar sig behandling av klimakteriet?

Klimakteriet är inte en sjukdom i sig, men de flesta får olika symtom i samband med det. Symtomen är rätt lindriga för de flesta men för andra försämrar de livskvaliteten. En del känner inte av några symtom alls.Klimakteriet kan orsaka en mängd varierande symtom,...
Vilka är klimakteriesymtomen?

Vilka är klimakteriesymtomen?

Det kan förekomma en mängd olika symtom i klimakteriet och de varierar betydligt från person till person. Vissa har bara ett enskilt symtom, de flesta har många olika. De symtom som är lättast att känna igen är värmevallningar, nattliga svettningar och sömnlöshet....
Hur vet man att man kommit in i klimakteriet?

Hur vet man att man kommit in i klimakteriet?

Med klimakteriet eller övergångsåldern menas den långa tidsperiod under vilken de flesta känner avolika klimakteriesymtom. Menopaus betyder i sin tur den sista mensen. Eftersom menscykeln kanvara nog så oregelbunden innan den upphör och mensen kan utebli i långa...