Artikkeli on julkaistu myös BetterMeno-vaihdevuosiklinikan blogissa

Monet kokevat vaihdevuosissa erilaisia kognitiivisia eli tiedon käsittelyyn, havainnoimiseen ja muistiin liittyviä oireita. Näitä ovat esimerkiksi unohtelut, asioiden mieleen painamisen vaikeus, keskittymisvaikeudet, herkkyys häiriötekijöille, vaikeus tehdä päätöksiä ja aivosumu. Tutkimusten mukaan tämän tyyppisiä oireita kokee noin puolet vaihdevuosi-ikäisistä.

Vaikka koetut kognitiiviset vaikeudet ovat vaihdevuosissa yleisiä, eivät vaihdevuodet välttämättä vaikuta kognitiivisista testeistä suoriutumiseen. Tutkimustulokset ovat tämän osalta ristiriitaisia. Osa tutkimuksista ei ole havainnut vaihdevuosiin liittyvää heikkenemistä lainkaan. Tutkimuksissa, joissa heikkenemistä on havaittu, ongelmat ovat liittyneet yleisimmin testin aikana kohdattujen sanojen takaisin mieleen palauttamiseen, uuden oppimiseen ja tiedon käsittelyn nopeuteen. Lohduttavaa on, että näissäkin tutkimuksissa suoriutuminen on palannut ennalleen vaihdevuosien ohittuessa.

Toistaiseksi on epäselvää liittyvätkö kognitiiviset vaikeudet suoraan hormonaalisiin muutoksiin, vai ovatko vaikeudet aina muiden vaihdevuosioireiden aiheuttamia. Vaikeudet kun yleensä ohittuvat jossain vaiheessa, vaikka estrogeeninpuutos on pysyvä. On selvää, että esimerkiksi uni on kognitiivisten toimintojen kannalta oleellista. Onkin epätodennäköistä, että vaihdevuosiin liittyvät yöheräily, huono unenlaatu ja kertyvä univelka eivät aiheuttaisi kognitiivisia oireita. Kognitiiviset vaikeudet on yhdistetty myös kuumiin aaltoihin. Mielenkiintoista on, että suuressa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa heikentynyt suoriutuminen kognitiivisista testeistä oli yhteydessä vain mittaamalla todettuihin yöllisiin kuumiin aaltoihin, ei sellaisiin kuumiin aaltoihin, jotka tutkittava huomasi itse.

Edellä olevien seikkojen lisäksi kognitiiviset oireet voivat liittyä moniin muihinkin tekijöihin. Kognitiivista suoriutumista heikentävät esimerkiksi stressi, traumaattiset kokemukset, masennus, ahdistuneisuus ja alkoholin käyttö. Nykyaikana keskittymisvaikeuksia aiheuttavat myös esimerkiksi kännykät, liiallinen tai liian vähäinen aktiivisuus sekä monille kehittynyt taipumus pyrkiä tekemään montaa asiaa yhtä aikaa.

Hormonihoidon vaikutusta kognitiivisiin oireisiin on tutkittu paljon, mutta tulokset ovat ristiriitaisia. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että tutkimuksissa on vaikeaa erottaa vaihdevuosiin liittyviä oireita muiden syiden aiheuttamista oireista. On todennäköistä, että hormonihoito tuo oireisiin helpotusta silloin kun kognitiivisten oireiden lisäksi on myös kuumia aaltoja, yöhikoilua tai vaihdevuosiin liittyviä univaikeuksia. Hormonihoidon vaikutuksesta tulevaan riskiin saada dementia voit lukea aikaisemmasta blogikirjoituksesta.

Katsausartikkeleita:

Conde D. et al. Menopause and cognitive impairment: A narrative review of current knowledge. World J psychiatry. 2021 Sep 19;11(8):412–28.

Maki P. ja Thurston R. Menopause and Brain Health: Hormonal Changes Are Only Part of the Story. Front Neurol. 2020 Sep 23;11.