Välj en sida

Under klimakteriet är sömnlöshet vanligt. Särskilt typiskt är uppvaknande under natten och svårigheter med att somna om. En del har även svårigheter med att somna på kvällen, andra upplever att sömnen är ytlig eller rastlös. Det är möjligt att östrogenbrist i sig orsakar sömnstörningar, men mer sannolikt är symptomen relaterade till andra klimakteriebesvär, i synnerhet nattsvettningar eller nattliga värmevallningar. Dessa symptom upptäcks inte alltid av personen själv.

Utöver östrogenbrist och andra övergångsbesvär kan sömnsvårigheter vara relaterade till många andra faktorer. Till exempel medför åldrandet i sig ofta svårigheter att somna på kvällen, en försämring av sömnkvaliteten och svårigheter med att förbli sovande. Även sömnmönstret kan förändras. Sömnbesvär kan också orsakas av stress, svåra livshändelser, relationsproblem eller andra ångestfaktorer. Sömnen kan störas också av psykiska hälsoproblem. Ibland är sömnsvårigheterna orsakade av rastlösa ben som blir vanligare under klimakteriet eller av andra underliggande sjukdomar, såsom överfunktion av sköldkörteln.  Även livsstilen spelar in. Exempelvis koffein är ett stimulerande medel som kan påverka överraskande länge, av den anledningen bör man inte dricka kaffe på kvällarna. För en del är t.o.m. kvällste för mycket. Det är i största allmänhet bra att undvika att dricka på kvällen och under natten, på så sätt slipper man vakna för att gå på toaletten.  För att underlätta insomnandet kan man dämpa belysningen i rummet och undvika ljuset från skärmar de närmaste timmarna innan läggdags. Det är också fördelaktigt att mörklägga samt ha det svalt i sovrummet. Alkohol bör inte användas som sömnmedel eftersom den försämrar sömnkvaliteten. Övervikt och rökning kan öka förekomsten av sömnstörningar. Dessa kan vara förenade med ökade nattsvettningar eller sömnapné, något som är vanligare hos överviktiga och/eller rökare. Sömnsvårigheter försämrar livskvaliteten avsevärt och påverkar arbetsförmågan. Lider man av sömnbrist kan arbetet beröva en alla krafter i den mån att man inte längre har energi kvar till resten av livet. Sömnbesvär kan åtföljas av ett flertal andra symptom bland annat trötthet på dagtid, oförmåga att koncentrera sig, minnesproblem, irritabilitet, känslor av nedstämdhet, känslighet för gråt, ångest och brist på sexuell lust.

Det lönar sig att söka hjälp för sömnsvårigheter som påverkar välbefinnande och arbetsförmåga. Om man utöver sömnproblem har värmevallningar eller nattsvettningar är det mycket troligt att hormonbehandling kommer att vara effektiv mot svettningsbesvären, såväl som sömnbesvären. Ibland lindrar hormonbehandlingen sömnstörningar som börjar vid klimakteriet, även i frånvaro av svettningar. I detta fall bör behandlingen emellertid avbrytas om den inte ger en klar lindring av symptomen inom ett par månader. Hormonbehandlingen kan påbörjas av en hälsocentralläkare eller en privat gynekolog. För behandling av sömnlöshet som är inte relaterad till klimakteriet, se patientversion av God medicinsk praxis. För att få hjälp med sömnlöshet kan du boka ett besök till företagshälsovården, hos en hälsocentralläkare, privat allmänläkare eller någon annan specialist inom sömnmedicin. Vid behov hänvisar dessa patienten vidare till fortsatta undersökningar. Det finns även några privata sömnkliniker i Finland som ger direkt tillgång till djupgående sömnstudier. Om din sömnlöshet beror på depression eller andra psykiska hälsoproblem, kan även en psykiater hjälpa dig att välja rätt behandling.