Kirja­suosituksia

Kirjoja, jotka voivat olla avuksi seksuaalisuuteen liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä

Erickson-Schroth, Laura (2014): Trans Bodies, Trans Selves: A Resource for the Transgender Community

Joskus seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien taustalla on sukupuolen tuntuminen väärältä. Tämä voi liittyä niin fyysisiin sukupuoliominaisuuksiin kuin kulttuurisidonnaisiin sukupuolirooleihinkin. Koettu sukupuoli ei myöskään aina ole joko mies tai nainen, vaan se voi olla jotain näiden väliltä tai ei oikein kumpaakaan. Kokemus voi myös vaihdella ajan myötä.

Kirjassa käsitellään laajasti käytännön näkökulmia liittyen elämiseen muussa kuin syntymässä määritellyssä sukupuolessa. Kirja koostuu lukuisista omakohtaisista kertomuksista ja asiantuntijoiden kirjoituksista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. ihmissuhteet, seksuaalisuus, työssäkäynti, transfobia, vanhemmuus, henkinen hyvinvointi, mahdolliset sukupuolen korjaushoidot ja transitiovaiheessa eläminen.

Kirja on suunnattu yhdysvaltalaisille, eikä kaikki sisältö ole siten sovellettavissa Suomen olosuhteisiin.

Forsström, Tiia (2019): Ammattirakastaja

Jos parisuhteessa toinen haluaa seksiä ja toinen ei, tai jos toinen esimerkiksi haluaisi seksissä tehtävän asioita, joita toinen ei voi ajatella tekevänsä, voi tilanne olla hankala. Seksi tai tietynlainen seksi voi olla toiselle osapuolelle hyvin tärkeä asia ja saamatta jääminen voi heikentää huomattavasti tyytyväisyyttä parisuhteeseen tai jopa elämään. Apu tilanteeseen voi löytyä yhdessä seksuaalineuvontaan tai -terapiaan hakeutumisesta. Osalle ratkaisu on toinen seksikumppani. Yksi vaihtoehto on seksin ostaminen. Ja toki seksiä voi ostaa monessa muussakin tilanteessa. Kirja auttaa lukijaansa jäsentämään ajatuksiaan seksityöhön liittyen. Kirjassa seksityöntekijät kuvaavat erilaisia puolia työstään ja avaavat omia ajatuksiaan työhönsä liittyen. Kirjan on kirjoittanut seksiä myyvä seksuaalineuvoja Tiia Forsström.

Forsström, Tiia ja Jouni (2016): BDSM-aapinen

On täysin normaalia, että kiinnostus seksiin voi vähentyä, jos seksi toistaa aina samaa kaavaa. Innostus voi löytyä uudelleen esimerkiksi alistamisen/alistetuksi tulemisen, sitomisen tai kivun kautta. Mikä vain on sallittua, kunhan toiminnalla on kaikkien asianosaisten suostumus. Kirja tarjoaa ideoita ja käytännönläheisiä neuvoja, ja voi herättää mielenkiinnon ja kasvattaa rohkeutta lähteä kokeilemaan uusia juttuja. Kirjan tyyli on asiallinen, mutta ote rento ja lämminhenkinen.

Hall, Paula (2019): Koukussa seksiin – Opas seksiriippuvuuden hoitoon

Kirjan on kirjoittanut brittiläinen seksiriippuvuuden hoitoon erikoistunut psykoterapeutti Paula Hall. Kirja tarjoaa tietoa ja apua seksiriippuvaisille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille, jotka työskentelevät seksiriippuvuuden parissa. Kirjassa annetaan käytännön ohjeita ja esitellään tekniikoita pakonomaisen seksuaalisen käyttäytymisen hallitsemiseksi. Kirja voi myös auttaa riippuvuudesta jo toipumassa olevia estämään retkahdukset. Kirjan on suomentanut suomalainen seksiriippuvuuden hoitoon perehtynyt seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi, joka on täydentänyt kirjaa suomalaisin esimerkein.

Kihlström, Marja (2018): Iso O – matkaopas huipulle

Kirja on erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin kattava katsaus naisen orgasmista. Kirjassa kuvataan monipuolisesti erilaiset seikat, jotka voivat estää tai edistää orgasmin saavuttamista ja seksistä nauttimista. Kirjan miinuspuoli on, että se vaikuttaa olevan suunnattu lähinnä heteronaisille ja naisten kanssa seksiä harrastaville miehille. Tiedot ja ohjeet olisivat yhtä lailla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajillekin soveltuvia, mutta kirjan heteronormatiivisuus voi mennä yli sietokyvyn.

Kuusikallio, Visa ja Katri (2012): Hyväksikäytetyt − Selviytyjät kertovat

Lapsuudessa tai nuoruudessa koettu seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa usein moninaisia seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia vielä vuosikausia tapahtuneen jälkeen. Hyväksikäytön uhri kokee häpeää ja syyllisyyttä, minkä vuoksi tapahtunut usein salataan ja kokemukset jäävät käsittelemättä.

Kirjaan on kerätty sekä asiantuntijoiden näkemyksiä että lapsuudessa tai nuoruudessa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden kertomuksia. Kertomukset voivat toimia vertaistukena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille ja heidän läheisilleen. Hyväksikäyttökokemuksista on mahdollista selviytyä, mutta useimmiten tämä vaatii ammattiauttajan apua.

Osa kirjan asiantuntijoista on kirkon työntekijöitä, ja kirja on paikoin uskonnollissävytteinen.

Metso, Riina-Maria (2018): Miksi se ei vain lähde? – Väkivaltainen parisuhde ja miten siitä pääsee irti

Kirjassa kuvataan väkivaltaisen suhteen todellisuutta usean naisen kokemusten kautta. Kirjassa korostetaan sitä, että väkivaltaisessa suhteessa on aina henkistä väkivaltaa. Sitä vastoin fyysistä väkivaltaa ei välttämättä ole, tai se voi tulla kuvioon vasta myöhemmin. Väkivaltainen suhde, jos mikä, on omiaan heikentämään seksuaalista hyvinvointia ja aiheuttamaan erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia.

Kirja auttaa ymmärtämään, mikä saa niin monet jäämään väkivaltaiseen suhteeseen. Kirjan avulla on myös helpompi hyväksyä itsensä ja käytöksensä, jos näin on tehnyt. Suosittelen kirjaa niin väkivaltaisessa suhteessa parhaillaan eläville kuin sellaisen aikaisemmin kokeneille.

Mikkola, Ina (2020): Runkkarin käsikirja – kasvata pornolukutaitoasi ja seksuaalista älykkyysosamäärääsi

Nimestään huolimatta kirja ei rajoitu itsetyydytykseen vaan sisältää paljon helppolukuisesti esitettyä tietoa seksuaalisuudesta.

Suosittelen kirjaa etenkin sen sisältämän porno-osuuden vuoksi. Iso osa ihmisistä katsoo tai kuuntelee pornoa ainakin joskus. Osa haluaisi katsoa, mutta epäilee pornon eettisyyttä. Kirjassa käydään läpi erilaisia internetsivustoja, joista löytyy vastuullisesti tuotettua pornoa, jota voi katsoa hyvällä omatunnolla. Pääsääntö on, että jos kuluttuja ei maksa kuluttamastaan pornosta, ei tekijöille maksa kukaan muukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pornosta pitäisi välttämättä maksaa suuria summia.

Miranda, Helena (2019): Ota kipu haltuun

Pitkäaikaisella kivulla voi olla paljon vaikutuksia seksuaalisuuteen. Kipu voi aiheuttaa mielialaoireita ja heikentää itsetuntoa. Itseään voi olla vaikeaa nähdä ja kokea haluttavana tai halukkaana. Seksiin ei välttämättä riitä voimia ja seksiasennot saattavat pahentaa kipuja. Lisäksi vahvat kipulääkkeet voivat aiheuttaa haluttomuutta ja vaikeuttaa kiihottumista ja orgasminsaantia.

Kirjassa esitellään lukuisia keinoja kivun hillitsemiseksi ja sen kanssa elämisen tueksi. Kirjan kirjoittanut kivunhoitoon perehtynyt lääkäri kärsii itse pitkäaikaisista kivuista, mikä tuo teokseen syvyyttä.

Peake, Rose-Marie ja Santavuori, Outi (2019): Entiset heterot − Kuinka löysin itseni sateenkaaren alta

Kirja on kokoelma kertomuksia todellisilta ihmisiltä, jotka ovat löytäneet sateenkaari-identiteetin elettyään ensin heterosuhteessa. Tekstien kirjoittajat kertovat seksuaalisen suuntautumisensa ja/tai sukupuoli-identiteettiinsä löytymisestä, rakastumisesta, heterokumppanin, lasten ja muun lähipiirin reaktioista sekä uudesta elämästään. Myös pari lasta ja entistä kumppania sekä yksi nykyinen kumppani ovat kirjoittaneet kuvaukset omista näkökulmistaan.

Kirja voi olla voimaannuttava lukukokemus henkilöille, jotka kokevat, etteivät ehkä istukaan heteromuottiin, jossa ovat eläneet.

Peltonen, Leeni ja Väisälä, Leena (2020): Virtaa vaihdevuosiin

Vaihdevuosiin liittyy paljon muutoksia ja oireita, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti seksuaalisuuteen. Kirjassa kerrotaan kattavasti näistä muutoksista ja mahdollisista oireista sekä mahdollisuuksista lievittää oireita lääkkein ja muin keinoin. Kirjassa on myös lukuisia todellisten ihmisten tarinoita vaihdevuosiin liittyvistä kokemuksista. Toinen kirjoittajista, Leena Väisälä, on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja kliininen seksologi.

Takanen, Kimmo (2019): Parisuhteen tunnelukot

Tunnelukot ovat käyttäytymismalleja, jotka ovat kehittyneet lapsuudessa selviytymiskeinoiksi. Tunnelukot voivat ilmetä esimerkiksi poikkeuksellisen voimakkaana tai usein ilmenevänä hylkäämisen pelkona, miellyttämisen tarpeena, estyneisyytenä, kumppaniin ripustautumisena, uhrautuvuutena, ulkopuolisuuden kokemuksina tai pessimistisyytenä. Tunnelukot aktivoituvat erityisen herkästi pari- tai monisuhteissa, sillä läheinen suhde muistuttaa lapsen suhdetta vanhempiin. Tunnelukon aktivoituessa ihminen ikään kuin taantuu lapsen tai nuoren tasolle ja käytös voi muuttua esimerkiksi hyökkääväksi, vältteleväksi tai passiiviseksi. Tunnelukot vahingoittavatkin niin henkilön omaa kuin suhteen hyvinvointia.

Tanskanen, Elina (2017): Parempaa seksiä

Kirjassa käydään läpi 27 läheisyyteen, puhumiseen, seksiin tai muuhun hyväilyyn liittyvää harjoitusta. Kirja sopii erinomaisesti kaikille, jotka kokevat seksuaalisen halunsa vähentyneen tai, joilla on ongelmia kiihottumisessa tai orgasmin saavuttamisessa. Nimensä mukaan kirja auttaa myös saamaan parempaa seksiä. Kirjan kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, joka kannustaa hyväksymään itsensä ja oman kehonsa ja rohkaisee nauttimaan ja kokeilemaan uusia asioita.

Tiessalo, Paula ja Karhumäki, Aune (2020): Parisuhdepäivitys: Uudet säädöt rakkaudelle

Kirja kyseenalaistaa vaatimuksen koko elämän kestävästä kahdenkeskisestä parisuhteesta, ollen lähestymistavaltaan kuitenkin hyvinkin neutraali. Myöskään aiheeseen liittyviä ristiriitoja ja epävarmuuksia ei unohdeta. Mielenkiinto monisuhteisuutta kohtaan voi herätä esimerkiksi, kun oma tai kumppanin halu sammuu, kun seksuaaliset mieltymykset tai tarpeet eivät kohtaa tai kun jompikumpi ihastuu toiseen. Kirjaan on koottu suomalaisten kuvaamia kokemuksia erilaisista perinteisiä normeja haastavista suhdemuodoista. Kertomukset voivat johtaa erilaisiin oivalluksiin ja auttaa lukijaa puntaroimaan omia näkemyksiään.

Valkia, Armi (2019): Hehku – Naisten aitoja fantasioita

Kirja on kokoelma suomalaisten naisten kirjoittamia aitoja fantasioita. Fantasiat ovat pääosin melko arkisia, mutta ne tarjoavat rakennusaineita omiin fantasioihin silloin, kun oma mielikuvitus on jumissa. Kirjailija kannustaakin lukijoita muokkaamaan fantasioista mielessään omansa näköisiä.

Veaux, Franklin ja Rickert, Eve (2019): Kahta kauniimmin – opas eettiseen polyamoriaan

”Poika tapaa tytön, ja he rakastuvat. Tyttö tapaa toisen pojan – hekin rakastuvat. Tyttö ja pojat tapaavat kolmannen pojan, tyttö toisen tytön, ja toinen tyttö vielä yhden pojan lisää. He kaikki rakastavat toisiaan ja elävät elämänsä yhdessä ja onnellisina.”

Kirjassa käsitellään helposti luettavasti ja käytännönläheisesti erilaisia polyamorisiin suhteisiin liittyviä tilanteita. Kirjassa käydään läpi kattavasti vuorovaikutuksen ongelmakohtia, ihmissuhteiden etiikkaa ja polyamoristen suhteiden käytännönelämän haasteita. Kirjaa voi suositella kaikille polyamorisissa suhteissa eläville tai sellaista harkitseville sekä muutoin aiheesta kiinnostuneille. Vuorovaikutuksen vinkeistä voi tosin ottaa oppia kuka tahansa, joka on kiinnostunut kehittämään vuorovaikutustaan ihmissuhteissaan.

Turun Gynekologikeskus
Aurakatu 14 B, Turku

Ajanvaraus 02 251 4444
tai nettivarauksella.

Hinnasto

Aava Turku Hansakortteli
Yliopistonkatu 20, Turku

Ajanvaraus 010 380 3838
tai nettivarauksella.

Hinnasto

Gynekologi
Riina Katainen

Instagram:

@riinakatainen

@vaihdevuosiblogi

Ethän ota potilasasioissa yhteyttä sosiaalisen median tai sähköpostin välityksellä. Yhteydenotot ainoastaan sen lääkäriaseman kautta, missä olet asioinut.

Sidonnaisuudet

 

Sivusto käyttää evästeitä.