Nykyään tieto on kaikkien saatavilla ja sitä on tarjolla rajattomasti. Terveyteen ja sairauksiin liittyvä tieto ei ole tästä poikkeus. Mitä tahansa netissä vastaan tulevaa tietoa ei kuitenkaan kannata uskoa.

Hakuohjelmat tarjoavat usein ensimmäisten hakutulosten joukossa keskustelupalstojen keskusteluja. Näillä palstoilla näkemyksensä kertovat yleensä kokemusasiantuntijat. Nämä ovat henkilöitä, jotka tietävät, miten asia meni juuri heidän omalla kohdallaan, mutta tämä tieto ei ole yleistettävissä. Keskustelupalstoilla korostuvat käytettyjen hoitojen huonot puolet, sillä harvalla on tarvetta kertoa, kuinka hyvin asiat menivät. Samasta syystä voi tulla mielikuva, että viattomien oireiden taustalla olisi useinkin jotain vakavaa. Harva vaivautuu kirjoittamaan palstoille tavallisista flunssista, päänsäryistä tai vatsanväänteistä, vaan juuri heiltä on sattunut löytymään jotain vakavampaa. Joskus tieto saattaa olla myös täysin paikkaansa pitämätöntä, sillä sairauksiin liittyvät virheelliset käsitykset ovat yleisiä. On myös syytä huomata, että osa keskustelijoista saattaa levittää tahallaan valheellista tietoa.

Hakutuloksiin tulee usein myös lehdissä julkaistuja artikkeleita. Näiden laatu vaihtelee huomattavasti. Mikäli kyseessä on laajempi katsaus aiheeseen ja artikkelissa on haastateltu asiantuntijoita, on tieto todennäköisesti ainakin pääosin paikkansapitävää. Mediassa samoin kuin keskustelupalstoillakin korostuvat sairauksien ja hoitojen riskit. Uhkakuvia maalailevat artikkelit kun ilmeisesti houkuttavat lukijoita enemmän kuin myönteisiin asioihin keskittyvät kirjoitukset.

Suosittelen etsimään tietoa terveydenhuollon ammattilaisten ylläpitämiltä sivuilta. Näiden suhteen luotettavimpia ovat lähtökohtaisesti sivustot, joissa on useita kirjoittajia. Yksittäisen toimijan tarjoaman tiedon taustalla kun voi olla oma taloudellinen hyöty. On syytä suhtautua epäilevästi etenkin henkilöihin, jotka hyökkäävät kapeakatseisesti jotain lääkettä tai esimerkiksi nykykäsityksen mukaan terveellistä ruokavaliota vastaan. Tällaiset henkilöt usein kiertävät pitämässä yleisöluentoja aiheesta saaden tästä tuloja tai myyvät kilpailevaa tuotetta ja haluavat tämän vuoksi mustamaalata asianmukaisen hoidon. Hälytyskellojen on syytä soida erityisesti, jos puhutaan guruista, salaliittoteorioista tai aikaisemman tiedon mullistavista tuloksista.

Mitä tulee minuun itseeni, internetsivuni ja sometilini voivat tuoda minulle potilaita yksityissektorille ja sitä kautta hyödyn sivuston ylläpidosta taloudellisesti. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tarjoamani sisällön laatuun. Pyrin kertomaan asioista neutraalisti ja puolueettomasti, mutta toki minulla on asioista myös omat mielipiteeni, jotka näkyvät erityisesti blogikirjoituksissa ja somepäivityksissä. Mielipiteeni olen toki pääosin muodostanut tieteelliseen tutkimukseen perustuen.

Jos intoa ja osaamista riittää, kannattaa hankkia tieto suoraan tutkimuksista. Näitä löytyy esimerkiksi Pubmedista. Tutkimusartikkelien lukemisessa on tosin se huono puoli, että tutkimukseen liittyy usein tekijöitä, jotka vähentävät tutkimuksen luotettavuutta. Myönnän, etten itsekään olisi osannut erottaa hyvää tutkimusta huonosta ennen kuin rupesin itse tekemään tutkimusta. Pääsääntöisesti tarvitaan useampi tutkimus, jossa päädytään samaan lopputulokseen, jotta asian suhteen voidaan tehdä päätelmiä. Lisäksi se, että tutkimuksessa on löydetty yhteys kahden asian väliltä, ei useimmiten tarkoita sitä, että asioilla voitaisiin todeta olevan syy-yhteys. Syy-yhteyden tutkiminen on huomattavasti pelkän yhteyden tutkimista monimutkaisempaa. Koska useimmilla ei ole riittävää taitoa yksittäisten tutkimusten tulosten tulkintaan, on useimpien parasta tyytyä lukemaan aiheista koostettuja katsausartikkeleita (review).

Hyviä suomenkielisiä terveystiedon lähteitä on onneksi myös paljon. Niin paljon, ettei niitä kannata nyt tässä lähteä laajemmin luettelemaan tai esittelemään. Joitakin mainitakseni, hyviä ja kattavia lähteitä ovat muun muassa Terveyskylä, Duodecimin terveyskirjasto, Käypä hoito- ohjeiden potilasversiot ja Potilaan lääkärilehti.

Pidän hyvänä asiana sitä, että ihmiset perehtyvät asioihin ja hankkivat tietoa terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyen. Kun muistaa tietyn kriittisyyden, on tiedonhausta varmasti paljon hyötyä. Hyvä yleissääntö terveysväittämien suhteen on: ”Jos se kuulostaa liian hyvältä, se luultavasti on sitä.”