Vaikka vaihdevuodet eivät ole sairaus, voi niihin liittyä huomattavasti elämänlaatua heikentäviä oireita. Oireina voi esiintyä muun muassa kuumia aaltoja, yöhikoilua, unettomuutta, mielialaoireita, keskittymisvaikeuksia, aivosumua, muistiongelmia ja moninaisia kipuja. Voimakkaana esiintyessään mikä tahansa edellä mainituista voi heikentää paljonkin elämänlaatua ja useimmiten oireista kärsivillä on useita erilaisia oireita. Erityisesti uni on ihmiselle hyvin tärkeää ja univaje on yhdistetty useiden sairauksien kohonneeseen riskiin sekä painonnousuun, ja on sillä kielteisiä vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin, työkykyyn ja yleiseen hyvinvointiinkin.

Hormonikorvaushoito on vaihdevuosioireiden ainoa oikeasti tehokas hoito. Myös muita hoitovaihtoehtoja on, mutta ne eivät yleensä tuo vastaavaa apua. Terveellisillä elintavoilla voi olla mahdollista lievittää tai ehkäistä oireita. Esimerkiksi tupakoitsijat, runsaasti alkoholia käyttävät ja ylipainoiset kokevat enemmän oireita. Liikunta kohentaa mielialaa ja unenlaatua ja voi siten parantaa elämänlaatua. Tutkimustulokset liikunnan vaikutuksesta hikoiluoireisiin ovat ristiriitaisempia. On mahdollista, että jotkin liikuntamuodot voisivat lievittää kuumia aaltoja, mutta näyttö tästä on vähäistä.

Vaihdevuosioireiden hoitamisen lisäksi, hormonikorvaushoidon on todettu ehkäisevän useampia sairauksia. Yksi oleellisimmista on sydäntapahtumien ja sydänsairauksiin liittyvän kuolleisuuden väheneminen. Hormonihoitoon liittyvä suoja riippuu tosin hoidon aloitusajankohdasta; hoito antaa sitä paremman suojan mitä aikaisemmin vaihdevuosioireiden alun jälkeen hoito aloitetaan.

Oleellisimmat hormonihoidon riskit ovat laskimotukos- ja rintasyöpäriskin kasvu. Lisäksi hoito voi lisätä vähän riskiä sairastua munasarjasyöpään ja sappikivitautiin. Laskimotukosriski liittyy lähinnä suun kautta käytettävään hoitoon, ei laastareihin ja ihon kautta annosteltavaan geeliin tai suihkeisiin. Tukoksen riskitekijät ovat yksilöllisiä ja nämä käydään aina läpi vastaanotolla. Rintasyöpäriski liittyy useamman vuoden kestävään hormonihoidon käyttöön ja hoidon on riskistä huolimatta todettu pienentävän riskiä kuolla rintasyöpään; hormonihoidon käyttäjän rintasyöpä on tutkimusten mukaan usein kiltimpi kuin ei-käyttäjän syöpä.

Koska hormonikorvaushoito ei ole täysin riskitöntä, ei sitä nykytiedon valossa kannata käyttää ns. huvin vuoksi, mikäli elämänlaatua heikentäviä vaihdevuosioireita ei ole. Sen milloin oireet ovat sen tasoisia, että ne vaativat hoitoa, osaa kukin arvioida parhaiten itse. Useimmilla oireista kärsivillä henkilöillä hoidon hyödyt, niin oireiden vähenemisen kuin terveysvaikutusten osalta, voittavat hoitoon liittyvät riskit. Mikäli yksilöllisiä hormonikorvaushoitoon liittyviä riskitekijöitä ei ole, ei vaihdevuosioireista kannata kärsiä. Hyödyistä ja riskeistä lisää tietoa aikaisemmassa blogikirjoituksessa Vaihdevuosien hormonihoidon hyödyt ja riskit.

Emättimen limakalvot ohenevat ja kuivavat vaihdevuosissa käytännössä kaikilla, vaikka kaikki eivät tätä itse huomaa. Toisin kuin muut vaihdevuosioireet, emättimen oireet eivät ohitu vaihdevuosien edetessä. Emättimen limakalvoja kannattaa hoitaa paikallisesti käytettävillä estrogeeni- tai prasteronivalmisteilla, joiden käyttöön ei liity riskejä. Hoito suojaa emättimen limakalvoja myös tulehduksilta ja vaikuttaa myönteisesti virtsateihin. Se ehkäisee virtsatieinfektioita ja voi helpottaa virtsankarkailua. Paikallishoidolla on usein myös positiivinen vaikutus seksielämään.