Vaikka kaikki eivät koe vaihdevuosioireita, tarkoittavat vaihdevuodet kaikille suurta muutosta hormonitoiminnassa. Alkuun estrogeenituotanto aaltoilee ja loppuu sitten, yleensä hieman päälle 50-vuotiaana, kuta kuinkin kokonaan. Vaikka estrogeeni ei ole haluhormoni, on sen puutteella paljon epäsuoria vaikutuksia seksuaalisuuteen.

Estrogeeni on välttämätön emättimen ja vulvan limakalvojen hyvinvoinnille. Ilman sitä limakalvot ohenevat, kuivuvat, haavautuvat ja tulehtuvat helposti ja tuntuvat usein aroilta, kutisevilta tai kirveleviltä. Nämä muutokset voidaan hoitaa helposti ja turvallisesti limakalvoille paikallisesti annosteltavilla hormonivalmisteilla (tästä enemmän tekstissä: Kun seksi sattuu).

Vaihdevuosiin liittyvät oireet voivat myös vähentää seksuaalista halua monin tavoin. Limakalvomuutosten jälkeen seksuaalisuuden kannalta haittaavimmat oireet ovat useimmiten unettomuus ja heikentynyt unenlaatu. Jos olo on koko ajan väsynyt, ei energia riitä useinkaan edes seksin ajatteluun, puhumattakaan sen harrastamisesta. Unettomuudesta lisää aikaisemmassa blogitekstissä Vaihdevuodet ja unettomuus.

Vaihdevuosien ja iän mukanaan tuomia muutoksia on vaikeaa erottaa toisistaan, ja moni ikään liittyvä asia voi ilmetä ensimmäisen kerran vaihdevuosi-iässä. Iän myötä moni kokee, että kiihottumiseen ja orgasmin saamiseen tarvitaan aiempaa enemmän stimulaatiota. Jos seksissä ei tehdä muutoksia, voi seurauksena olla kokemus kiihottumis- ja orgasmivaikeuksista.

Vaihdevuosilla on maine vanhempia ihmisiä koskettavana asiana, ”mummotautina”, minkä vuoksi vaihdevuosien alkaminen on monelle henkisesti hyvinkin rankka kokemus. Tosiasiassa vaihdevuodet koskettavat kuitenkin melko nuorta ikäluokkaa, neliviisikymppisiä. Vaihdevuodet aiheuttavat monille pelkoja ikääntymiseen liittyen ja vaikeuksia kehon ja ulkonäön muutosten hyväksymisessä. Mahdollinen lasten itsenäistyminen muistuttaa myös omasta ikääntymisestä, ja osa saa jo lapsenlapsiakin joutuen sopeutumaan uuteen identiteettiin isovanhempana. Nämä, kuten mitkä tahansa isot elämänmuutokset, voivat vaikuttaa paljonkin seksuaalisuuteen ja koettuun seksuaaliseen haluun ja mielenkiintoon. Mitä raskaampina muutokset koetaan, sitä enemmän niihin mukautuminen vie aikaa.

Joskus haluttomuuden taustalla on yleisesti alentunut kyky kokea mielihyvää tai iloa, mikä voi liittyä esimerkiksi stressiin, runsaisiin velvollisuuksiin, suorittamistaipumukseen tai masennukseen. Tai ehkä velvollisuudet vain ovat syrjäyttäneet iloa tuottavat asiat. Milloin olet viimeksi kokenut nautintoa, mielihyvää tai innostusta?

Itsessä tapahtuvien muutosten ohella haluun voivat vaikuttaa muutokset kumppanissa, niin sisäiset kuin ulkoisetkin. Oleellista on, löytyykö halu toista kohtaan sellaisena kuin toinen nyt on. Pyrkimykset muuttaa toista, ovat yleensä tuhoisia suhteelle ja luottamukselle. Halua ei voi kuitenkaan myöskään pakottaa. Sitä voi etsiä esimerkiksi muistelemalla, mihin toisessa alun perin ihastui. Joskus voi olla tarpeellista hyväksyä, ettei seksuaalinen kiinnostus enää kohdistu omaan kumppaniin. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että muut tunteet kumppania kohtaan olisivat vähentyneet. Romanttinen ja seksuaalinen kiinnostus eivät aina kulje käsi kädessä, eikä seksi kuulu kaikkiin romanttisiin suhteisiin. Jos kahden ihmisen suhteessa toinen haluaa seksiä ja toinen ei, suosittelen tutustumaan seksuaali-/pariterapeutti Outi Santavuoren blogikirjoitukseen suhteen kynnyskysymyksistä.

Tavallisin syy seksuaalisen mielenkiinnon vähenemiselle nykyaikana lienee vapaa-ajan täyttyminen erilaisista menoista. Vaikka kaikki toiminta olisi mukavaa, käy helposti niin, ettei aikaa ja energiaa jää seksille tai halun herättelylle. Harrastusten ja muiden menojen lisäksi, moni käyttää paljonkin aikaa kännykän räpläämiseen. Tämä ei ehkä vie juurikaan energiaa, mutta estää tehokkaasti seksuaalisten viettien heräämisen. Halun herääminen vaatii useimmiten jonkinlaisen seksuaalisen ärsykkeen tai seksin tietoista ajattelua.

Monilla on tapana harrastaa seksiä illalla nukkumaan mennessä. Jos sänkyyn ei mennä varta vasten aikaisemmin, vaan uneliaina ja siinä kohtaa, kun seksiin käytettävä aika on pois nukkumisajalta, ei ajankohta ole seksille ideaalinen. Kumppanin kanssa kannattaakin keskustella siitä, milloin seksi sopisi parhaiten itse kullekin. Joskus seksin sovittaminen muuhun elämään vaatii suunnittelua.

Yksi yleinen, mutta usein vaiettu syy alentuneelle seksuaaliselle mielenkiinnolle on se, ettei seksistä nauti. Tämä voi johtua kyllästymisestä, siitä että toinen osapuoli keskittyy vain omaan nautintoonsa tai siitä, ettei toinen tiedä mistä toinen nauttii. Kukaan ei halua huonoa seksiä ainakaan pitkään. Ja mieltymysten muuttuessa seksi, joka on aiemmin koettu hyväksi, voi muuttua epätyydyttäväksi. Myös kyllästyminen samanlaisena kerrasta toiseen toistuviin asioihin kuuluu ihmisyyteen. Kukaan ei lue ajatuksia, joten toiveiden toteutuminen vaatii kommunikointia. Jos seksistä ei ole totuttu puhumaan, voi pidemmässä suhteessa aloittaminen tuntua vaikealta. Moni pelkää loukkaavansa kumppaniaan kertomalla uusista toiveistaan. Ilman puhetta, ei kuitenkaan voi odottaa muutosta.

Jotta osaa kertoa toiselle mistä nauttii ja miten mieltymykset iän mukana muuttuvat, kannattaa omaan nautintoon tutustua säännöllisesti itsetyydytyksen ja fantasioinnin avulla. Fantasiat voimistavat seksuaalista kokemusta ja niitä on täysin sallittua käyttää, myös toisen/toisten ihmisten kanssa seksiä harrastaessaan. Fantasioissa mikään ei ole kiellettyä, eikä niistä tarvitse kokea häpeää.

On tavallista, että suhteessa toinen haluaisi seksiä toista useammin. Kun vähemmän haluava kokee seksiä olevan tarjolla aina, ei seksin kaipuuta ehdi kehittymään ja vähemmän haluavalle voi kehittyä ikään kuin seksuaalinen ähky. Tällöin ratkaisu voi olla pitää taukoa seksistä tai harrastaa seksiä vain vähemmän haluavan aloitteesta. Tauon aikana on hyvä panostaa muuhun läheisyyteen.

Jos enemmän haluava ilmaisee tyytymättömyytensä tilanteeseen, tulee haluttomammalle helposti paine haluta, sillä harva haluaa pettää kumppaninsa odotuksia. Asiasta on toki tärkeää keskustella, mutta keskustelu vaatii hienotunteisuutta. Kaikenlaista syyttelyä tulee välttää. Joskus kumppani sanoo pettyneenä jotain loukkaavaa, mikä jää kalvamaan. Yksittäinen kommentti voi riittää muuttamaan halujen eriparisuuden toisen osapuolen haluttomuudeksi. Toinen saattaa esimerkiksi antaa ymmärtää, että haluttomammassa osapuolessa olisi jotain vikaa, mikä pitää korjata.

Moni päätyy harrastamaan seksiä, vaikkei sitä oikeasti halua. Syitä tähän on monia: ei haluta tuottaa pettymystä kumppanille, ajatellaan, että seksi kuuluu parisuhteeseen, pelätään, että muutoin kumppani haluaisi erota, halutaan välttää riitoja tai koetaan, että näin asiaa ei tarvitse ajatella niin pian uudelleen. Nämä ovat ymmärrettäviä perusteluja, mutta lopputuloksena voi olla vastenmielisyys seksiä kohtaan.

Väkivalta läheisissä ihmissuhteissa on hyvin yleistä, ja etenkin henkisen väkivallan kokemukset tunnistetaan usein vasta suhteen päätyttyä. Uhkaavasti, alistavasti tai rajoittavasti käyttäytyvä kumppani ei ole turvallinen, ja seksuaalisen mielenkiinnon väheneminen on luonnollinen reaktio turvattomiin olosuhteisiin. Olen kirjoittanut aikaisemmin väkivallan moninaisista ilmenemismuodoista ja apua tarjoavista tahoista.

Moni toivoisi lääkettä haluttomuuteen, mutta seksuaalisen mielenkiinnon väheneminen johtuu harvoin mistään yksittäisestä hoidettavissa olevasta lääketieteellisestä tekijästä. Halu on hyvin herkkä, ja jos se on kadonnut esimerkiksi arvostelevan kommentin, suorituspaineiden tai tylsistymisen vuoksi, ei sitä millään pillerillä voi herättää uudelleen. Ei ole olemassa myöskään pilleriä, jolla ajan kulumisen voisi peruuttaa. Tutkimuksen alla on erilaisia lääkevalmisteita halun kohottamiseksi, mutta toistaiseksi tutkimustulokset eivät ole olleet kovinkaan vakuuttavia. Toisaalta tiedetään, että lumevalmiste tehoaa haluttomuuden hoidossa noin 40 %:lla, ja että lähes 70 % haluttomuuden hoitoon kokeiltujen lääkkeiden tehosta perustuu lumevaikutukseen.1 Toisin sanoen, monella halu nousee, kun uskoo saavansa halua lisäävää lääkettä.

Hormonikorvaushoito estrogeenilla voi lisätä seksuaalista halua, jos halun väheneminen liittyy vaihdevuosiin liittyviin tekijöihin. Varsinainen haluhormoni se ei kuitenkaan ole. Jos olo on yleisesti vetämätön, etenkin jos esiintyy myös unettomuutta, kuumia aaltoja tai yöhikoilua, kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle keskustelemaan mahdollisuudesta kokeilla hormonikorvaushoitoa. Tässä tapauksessa valmisteeksi voi olla hyvä valita tiboloni, joka on synteettinen valmiste, josta muodostuu elimistössä estrogeenin ja keltarauhashormonin lisäksi hieman testosteronia. Ennen lääkärin vastaanotolle hakeutumista voi olla hyödyllistä lukea tekstit: Miten hormonihoitoa käytetään ja Hormonikorvaushoidon hyödyt ja riskit.

Somen keskustelupalstoilta voi tulla mielikuva, että testosteroni ja DHEA (dehydroepiandrosteenidioni) voisivat olla ihmelääkkeitä haluttomuuden hoidossa. Kokemusasiantuntijoiden kommentteja lukiessaan kannattaa kuitenkin muistaa yllä kerrottu lumevaikutuksesta. Testosteronia tuottavat munasarjat ja lisämunuaiset. Tasot laskevat hiljalleen iän mukana, ja äkillinen lasku tapahtuu vain, jos munasarjat poistetaan. Testosteroniarvon mittaamisesta ei ole hyötyä, sillä (naisilla) haluttomuuden ei ole todettu olevan yhteydessä testosteronitasoihin ja munasarjojen ja lisämunuaisten tuottama testosteronitaso on niin matala, että tavalliset laboratoriotutkimukset soveltuvat vain poikkeuksellisen korkeiksi epäiltyjen hormonitasojen tutkimiseen.

Testosteronihoitoa voidaan käyttää vaihdevuosiin liittyvän haluttomuuden hoidossa, mikäli halu on selvästi muuttunut aikaisempaan nähden, eikä haluttomuuden taustalta tule esiin muita tavanomaisempia tekijöitä. Testosteroni voi aiheuttaa miestyyppistä karvankasvua, hiusten rasvoittumisen, aknea, miestyyppisen kaljuuntumisen sekä aggressiivista käyttäytymistä. Haittavaikutukset ovat suositusten mukaisilla annoksilla harvinaisia, mutta ilmaannuttuaan karvoituksen lisääntyminen ja kaljuuntuminen voivat jäädä pysyviksi, vaikka hoito lopetetaan. Testosteronin lyhytaikaisen käytön aikana ei ole ilmennyt vakavia haittoja, mutta pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta ei ole vielä tietoa. Nämä seikat huomioiden testosteronia suositellaan lähinnä henkilöille, joiden molemmat munasarjat on poistettu, mutta on mahdollista, että muutkin siitä hyötyvät. Käytettävä annos on yleensä 10 mg joka toinen päivä (esimerkiksi yksi painallus 2-prosenttista Tostran-geeliä). Käytäntönä on, että vaihdevuosien tavanomainen hormonikorvaushoito aloitetaan ensin ja testosteroni yhdistetään tarvittaessa siihen.

DHEA:ta voidaan käyttää suun kautta tabletteina tai paikallisesti genitaalien limakalvojen hoitona. DHEA on testosteronin esiaste, jonka käyttöön haluttomuuden hoidossa on liittynyt suuria toiveita, mutta joka ei ole tutkimuksissa ollut lumevalmistetta tehokkaampi. Suun kautta käytettäessä hoitoon voi kuitenkin liittyä vastaavia haittoja kuin testosteronihoitoon.

Paikallisesti käytettävän DHEA:n, prasteronin, vaikutus on paikallinen, mutta on arveltu, että sillä voisi olla suotuisia vaikutuksia haluun, sillä se kumoaa tehokkaasti vaihdevuosien limakalvoihin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Vaihdevuosiin liittyvät limakalvomuutokset ja -oireet on hoidettu perinteisesti paikallisesti annosteltavilla estrogeenivalmisteilla. Nämä ovat useimmiten tehokkaita, mutta joidenkin kohdalla vaikutus jää puutteelliseksi. Genitaalien, etenkin vulvan, limakalvoilla on estrogeenireseptoreiden lisäksi testosteronireseptoreita. Prasteroni vaikuttaa näihin molempiin. Saattaakin olla, että se voisi edistää estrogeenia tehokkaammin limakalvoilla tapahtuvia kiihottumisreaktioita.

Paikallisten hormonivalmisteiden käytöstä huolimatta, limakalvot eivät kostu vaihdevuosien jälkeen kuten aiemmin. Liukuvoiteiden käyttö ehkäisee hankautumista ja virtsatieinfektioita ja saa useimpien mielestä seksin tuntumaan nautinnollisemmalta. Liukaste on syytä muistaa penetroivan seksin lisäksi klitorista hyväiltäessä.

Jos seksi ei huvita, kannattaa pysähtyä pohtimaan mahdollisia taustalla olevia syitä. Onko olo väsynyt? Miten yöt menevät? Imeekö työ kaikki mehut? Jääkö harrastuksilta aikaa ja energiaa seksiin? Harmittaako kumppanin käytös? Koetko olosi suhteessa arvostetuksi? Saatko riittävästi läheisyyttä? Joudutko tekemään kaikki kotityöt? Pidätkö kumppaniasi seksuaalisesti haluttavana? Onko seksi tylsää? Entäpä nautinnollista? Auttaisiko vaihtelu? Oletko kertonut toiselle, millaista seksiä haluaisit? Pitäisikö suhteeseen panostaa enemmän ja elämää rauhoittaa liialta tekemiseltä?

Moni hyötyy seksuaalineuvojan tai -terapeutin tapaamisesta. Mikäli taustalla on nukkumisvaikeuksia tai muita vaihdevuosiin liittyviä oireita, kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle hormonikorvaushoidon aloituksen harkintaa varten. Paikallisestrogeenin käytön voi aloittaa ilman lääkärin tapaamistakin.

Kirjasuosituksia

1Weinberger J, Houman J, Caron A, Patel D, Baskin A, Ackerman L, Eilber K, Anger J. Female Sexual Dysfunction and the Placebo Effect: A Meta-analysis. Obstet Gynecol. 2018 Aug;132(2):453-458. doi: 10.1097/AOG.0000000000002733.