Lisääkö hormonihoito dementiaa?

Lisääkö hormonihoito dementiaa?

Helsingin Sanomissa julkaistiin 9.3.2019 kirjoitus, jossa väitettiin hormonikorvaushoidon voivan lisätä riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Kirjoituksessa viitataan suomalaisen tutkimusryhmän BMJ:ssä julkaistuun tuoreeseen artikkeliin (artikkeli on vapaasti kaikkien...
Vaihdevuosioireiden vaihtoehtoiset hoidot

Vaihdevuosioireiden vaihtoehtoiset hoidot

Vaihdevuosioireita hoidetaan useimmiten hormonikorvaushoidolla, joka vaikuttaa hyvin tehokkaasti etenkin hikoiluoireisiin ja unihäiriöihin. Osa saa apua myös mielialaoireisiin, kipuihin ja muisti- ja keskittymisongelmiin. Kaikki eivät kuitenkaan voi tai halua käyttää...
Miten hormonihoitoa käytetään?

Miten hormonihoitoa käytetään?

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito voidaan toteuttaa useilla erilaisilla valmisteilla. Tarjolla on tabletteja ja laastareita sekä iholle annosteltavia geelejä ja suihke. Valittava hoito riippuu henkilön omien mieltymysten lisäksi henkilökohtaisista riskitekijöistä ja...
Vaihdevuosien hormonihoidon hyödyt ja riskit

Vaihdevuosien hormonihoidon hyödyt ja riskit

Naisista noin 80 prosenttia kokee jonkin asteisia oireita vaihdevuosiin liittyen. Elämänlaatuun oireet vaikuttavat noin 10−30 prosentilla naisista. Elämänlaatua heikentäviä oireita kokevien kannattaa harkita hormonikorvaushoidon aloittamista, mikäli hoidolle ei ole...
Kannattaako vaihdevuosia hoitaa?

Kannattaako vaihdevuosia hoitaa?

Vaihdevuodet tulevat kaikille naisille, jotka elävät riittävän pitkään. Sinänsä ne eivät ole sairaus. Suurimmalla osalla naisista vaihdevuosiin liittyy kuitenkin oireita. Useimmilla oireet ovat melko lieviä, osalla kuitenkin elämänlaatua heikentäviä. Jotkut eivät koe...