Vaihdevuosien hormonikorvaushoidolla tarkoitetaan käytännössä estrogeenihoitoa. Hoitoon yhdistetään keltarauhashormoni, mikäli kohtua ei ole poistettu tai aikaisemmin on todettu hankala endometrioosi. Ilman keltarauhashormonia estrogeeni lisäisi kohtusyövän riskiä ja voisi saada endometrioosin aktivoitumaan ja oireilemaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää synteettistä hormonia nimeltä tiboloni.

Hormonikorvaushoitoa voidaan käyttää joko jatkuvasti tai syklisesti. Jatkuvalla hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jossa estrogeenia ja keltarauhashormonia käytetään jatkuvasti ilman taukoja. Syklisessä hoidossa keltarauhashormonin annostelussa on välillä tauko tai keltarauhashormonia käytetään vain 12–14 päivän kuureina. Jatkuvassa hoidossa vuotoja ei tule, syklisessä tulee. Vuodot alkavat pari päivää keltarauhashormonijakson päättymisen jälkeen.

Jos kuukautiset eivät ole päättyneet tai ovat olleet poissa alle vuoden, on epätodennäköistä, että vuodoton hoito onnistuisi varsinaisella jatkuvasti annosteltavalla valmisteella, minkä vuoksi edellä kuvatuista vaihtoehdoista käytetään syklistä hoitoa. Mikäli vuodottomuus on kuitenkin toiveena, voidaan hoidon keltarauhashormoniosana käyttää hormonikierukkaa. Tällöin vuodot pysyvät useimmiten poissa.

Henkilöt, joiden viimeisistä kuukautisista on kulunut aikaa yli vuosi, voivat aloittaa suoraan tauottomalla hoidolla, eikä vuotoja tule. Vaihtoehtona on myös edellä mainittu hormonikierukan yhdistäminen estrogeenihoitoon tai tiboloni, joiden kanssa vuotoja ei myöskään tule. Joissakin tilanteissa päädytään syystä tai toisesta käyttämään keltarauhashormonia kuureina, vaikka jatkuva hoito olisi mahdollinen. Tällöin osalle tulee kuurien jälkeen kuukautisia vastaava vuoto.

Se kuinka usein keltarauhashormonikuureja käytetään, riippuu yksilöllisestä tilanteesta ja viimeisimpien kuukautisten ajankohdasta. Jos oma kuukautiskierto pyörii vielä melko säännöllisesti, on kuuri käytettävä pääsääntöisesti kuukausittain. Jos taas vuodot ovat olleet jo pitkään poissa, voi riittää kuurin käyttäminen joka toinen tai joka kolmas kuukausi.

Tarkempaa tietoa siitä, kuinka hormonihoitoa käytetään ja mitä vaihtoehtoja on valittavana, voit lukea aikaisemmasta blogikirjoituksesta. Vaihtoehtoja on runsaasti erilaisia.