Usein kuulee puhuttavan, ettei vaihdevuosioireisiin tai gynekologisiin oireisiin saa apua, ellei ole varaa hakeutua yksityisgynekologin vastaanotolle. Gynekologiaan liittyvät oireet ovat kuitenkin terveyskeskuslääkärin hoidettavia oireita siinä missä poskiontelotulehdus tai polvikipukin.

Kaikkien lääkäreiden peruskoulutukseen kuuluu varsin pitkä jakso gynekologian opintoja, mutta opitut asiat unohtuvat, jos niitä ei pääse palauttamaan mieleen säännöllisesti. Jos terveyskeskuksessa työskentelee gynekologiasta kiinnostunut lääkäri, jolle keskitetään paljon gynekologisista oireista kärsiviä potilaita, voi hän olla näiden hoidossa varsin pätevä. Tilanteissa, joissa tarvitaan osaamista tai tutkimusvälineitä, joita ei terveyskeskuksessa ole, lähetetään potilas erikoissairaanhoitoon.

Vaihdevuosioireiden hoito kuuluu Suomessa perusterveydenhuoltoon eli terveyskeskuksiin. Toki olisi toivottavaa, että mahdollisesti moninaiset oireet tunnistettaisiin vaihdevuosioireiksi esimerkiksi työterveyshuollossakin, mutta hoidon osaaminen ei kuulu työterveyshuollon erikoisalaan.

Hormonikorvaushoidon toteutus on varsin monimutkaista, minkä voi todeta esimerkiksi Miten hormonihoitoa käytetään? -kirjoituksesta. Lisäksi hoidon valinnassa on muistettava huomioida useita erilaisia tekijöitä. Terveyskeskuksessa työskentelevä lääkäri osaa aloittaa hoidon ja huolehtia hoidon seurannasta, mutta jos aloitettu hoito ei sovi, hoitoon liittyy erityisiä toiveita tai potilas toivoo perusteellisempaa keskustelua asian tiimoilta, voi terveyskeskuslääkärin osaaminen ymmärrettävästi olla rajallista.

Yhden merkittävän haasteen aiheuttaa se, että lähes kaikkien varsinaisten vaihdevuosien hormonihoitovalmisteiden valmisteyhteenvedoissa kerrotaan niiden olevan tarkoitettu henkilöille, joiden kuukautiset ovat loppuneet, vaikka vaihdevuosioireet voivat alkaa vuosia ennen kuukautisten päättymistä. Tällöinkin vaihdevuosioireita voi ja kannattaa hoitaa, mikäli ne heikentävät elämänlaatua, mutta valmisteyhteenvedot eivät tarjoa ohjeistusta hoidon toteutukseen.

Yksityissektorilla työskentelevät gynekologit hallitsevat yleensä hoidon ja sen toteutuksessa huomioitavat asiat, mutta perehtyneisyys vaihtelee gynekologin kiinnostuksen ja kokemuksen mukaan. Gynekologia on varsin laaja erikoisala ja useimmat meistä ovat kartuttaneet vahvempaa osaamista tietyiltä aihealueilta, jotka käyvät yleensä ilmi esittelyteksteistä. On hyvä huomata, että mikäli toivoo yksityiskohtaisempaa keskustelua, on tähän varattava riittävän pitkä vastaanottoaika.

Vaihdevuosioireiden hoitaminen ei vaadi gynekologin koulutusta, mutta moninaisten hoitovaihtoehtojen perusteellinen hallinta edellyttää perehtyneisyyttä ja sitä, että osaamistaan pääsee käyttämään työssään säännöllisesti. Mikäli terveyskeskuksissa vaihdevuosioireiden hoitaminen keskitettäisiin tietyille ammattilaisille, voisi osaaminen olla erinomaisellakin tasolla.

Mikäli haluat vaikuttaa julkisessa terveydenhuollossa tarjottavan vaihdevuosihoidon saatavuuteen, voit allekirjoittaa vaihdevuosien osaamiskeskusten perustamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen, joka kerää nimiä heinäkuuhun 2024 saakka.